Zpracování signálu a literatura

Synchronní detekce, demodulace obdélníkem místo sinu

Levný přenos dat: modulace libovolným signálem a demodulace obdélníkem namísto sinu.

Offset propagation through Gilbert-based integrated mixer

Propagace offsetů násobičky, automatické nulování offsetu násobičky a halovy sondy, zpracováno v 2016 pro projekt zesilovač hallovy sondy pro fúzní reaktor ITER pro Ústav fyziky plazmatu AV ČR.

Charging Energy Storage Capacitors in Electronic Devices

Návrh spínacích MOSFETů pro nabíjení kondenzátorů.

Šumová analýza synchronní kumulace

Analýza zvyšování odstupu signál-šum (SNR) synchronním průměrováním. Tento dokument lze nazvat jedním z mých mála "matematických záchvatů".

Digital elliptical band-pass filter design

Návrh digitálního eliptického fitru (pásmové propusti) v MATLABu.

Pattern recognition, classification - "umělá inteligence"

Inovativní systém diagnostiky vad: pattern recognition rozpoznávání vad ložisek helikoptéry (hyper-elipsoidní klasifikátor). Další z "matematických záchvatů" s velmi zajímavými výsledky.

Image processing

Digitální filtrace obrazu: rozmazání, ostření, ekvalizace histogramu, image collineation, pattern match. ZIP s m-files pro MATLAB.

Algebra, komplexní čísla

Algebra, lineární prostory, význam determinantu a komplexní čísla tak trochu jinak, ještě psané v TEXu.

Přenosy pasivních RC článků

Přenosy pasivních RC článků (dolní, horní vyšších řádů, PI článek, T článek, mixed PI+T, pásmová zádrž, pásmová propust, přemostěné PI a T články)