Studie - Napájení elektroluminiscenční folie, cenová optimalizace driveru

© Ing. Petr Sládek, Originálně zpracováno pro 4MTec s.r.o. v r. 2006, práva na tento dokument již vypršela díky uzavření projektu a je uvolněn veřejnosti, vývoj elektroniky - ing. Petr Sládek.
Technologie elektroluminiscečních folií
:: Průřez layery el. folie
el. foil cross section
:: Náhradní schema (Du PONT)
el. foil model

Dynamická C se pohybuje v rozsahu 0,4-1nF/cm2. RS je přibližně 100-150 kOhm/cm2. Typické hodnoty RP 4MOhm/cm2. Ztrátový činitel tgDelta = 0,2-0,3. tj. Q je cca 5. (DuPont, MetroMark) Podle uvedeného modelu je tedy disipováno nebo převedeno na světlo jen cca 20% přivedené energie do kondenzátoru.

:: Doporučené pracovní podmíky
Výrobci
Výrobce Web Dynamická Kapacita C [nF/cm2] Proudová hustota [mA/cm2] Spotřeba [mW/cm2] Svítivost [Cd/m2]
Toshiba Materials Co., Ltd. http://www.toshiba-tmat.co.jp/tmat/eng/material/e_el.htm ? 0.11-0.12 2 70-80
Seiko Precision, Inc. http://www.seiko-p.co.jp/E/device/lumi.html ? 1 ? ?
MKS, Inc. http://www.quantaflex.com/index.htm ? ? ? ?
MetroMark http://www.metromark.com/PDF/el_data.pdf 0.46 ? 2.79 58
Rogers Corporation http://www.rogerscorporation.com ? 0.06-0.16 ? 50-70
Metalor http://www.metalor.com/en/technology-products/electroluminescence/electroluminescence.asp ? ? 3.4 ?
:: Rozvaha výkonového zatížení střídače
Za základ budeme uvažovat uváděnou spotřebu na plochu výrobci tj. asi 2.8mW/cm2. Dále odvodíme ze spotřeby elektrický model, Q je činitel jakosti kondenzátoru tj. 1/tgDelta =Im/Re část impedance.
DuPont model, Q < 2.7 (příliš pesimistický)
Formát Plocha [cm2] Dynamická
kapacita [nF]
RS [Ohm]
(model*)
RP [kOhm]
(model*)
Z [Ohm] @400Hz
(model*)
Zdánlivý příkon S [VA]
(model*) sinus 400Hz,120VAC
Příkon P [W]
(model*) sinus 400Hz,120VAC
Spotřeba P [W] dle
MetroMark [W]
A4* 624 287-624; mean 455 160-240 6.4 320-860i 15.7 5.5 1.75
A3 1249 574-1249; mean 911 80-120 3.2 160-430i 31 11 3.5
A2 2499 1148-2499; mean 1823 40-60 1.6 80-220i 63 22 7
A1 4998 2296-4998; mean 3646 20-30 0.8 40-110i 126 44 14
*DuPont model. Dynamická C v rozsahu 0,4-1nF/cm2. RS 100-150 kOhm/cm2. RP 4MOhm/cm2. Napájení 120VAC RMS.
A4 = 210x297mm. S= |UI*|.
DuPont model, Q = 5 (reálný)
Formát Plocha [cm2] Dynamická
kapacita [nF]
RS [Ohm]
(model*)
RP [kOhm]
(model*)
Z [Ohm] @400Hz
(model*)
Zdánlivý příkon S [VA]
(model*) sinus 400Hz,120VAC
Příkon P [W]
(model*) sinus 400Hz,120VAC
Spotřeba P [W] dle
MetroMark (115VAC RMS, 400Hz) [W]
A4 624 350 100 10 230-1220i 12.6 2.5 1.75
A3 1249 700 50 5 1140-560i 25 5 3.5
A2 2499 1400 25 2.5 57-280i 50 10 7
A1 4998 2800 12 1.25 28-140i 100 20 14
*DuPont model. C 0,56nF/cm2. RS 62 kOhm/cm2. RP 6.2MOhm/cm2. Napájení 120VAC RMS.
Doporučení
Podle modelu, který se blíží reálné folii (Q=5) je nutné pro efektivní využívání energie použít jakýkoliv měnič, který je schopný energii dodávat, ale i odebírat. Např. 1/2 H můstek s LCR filtrem. Majoritní je totiž reaktivní příkon Q = sqrt(S2-P2), nikoliv činný P.
Topologie střídače (driveru/invertoru) 100-200VDC/100-200VAC, 100Hz-2000Hz
:: Driver s nízkofrekvenčním transformátorem (1)
Popis:
Transformátor schopný přenášet signál do jednotek kHz je napájen buď topologií push-pull jak je na obrázku, nebo polovičním (plným) H-můstkem.
lf transformer solution
Výhody:
Nevýhody:
:: Integrovaný Driver s indukčností step-up
Popis:
Jedná se o plně integrované drivery, které jsou schopné napájet jednu folii, jelikož jejich frekvnece je závislá na připojené kapacitě a nelze u nich dosáhnout stmívání nejsou vhodné. Navíc nemají potřebný výkon pro aplikace nad 5W. Vyrábí Supertex Inc, Rogers Corporation - Durel, Sipex.
:: Driver s plným H můstkem a syntézou "true-sine" (2)
Popis:
Spínaný měnič zvyšuje napětí 12VDC na 100-200VDC, polovičním můstkem se pomocí PWM modulace syntetizuje sinus (nutná nízkofrekvenční filtrace). Druhý půlmůstek pro všechny závislé i nezávislé stmívané kanály je společný, jeho přepínáním se dosahuje komutace napětí 100-200VDC.
high end design
Výhody:
Nevýhody:
Ceny součástek:

Vybrané součástky, s ohledem na cenu a potřebné paramtery:

Typ součástky Označení Pouzdro Výrobce Parametry Cena (>1000ks)
Triac Z01 SOT-223 STMicroelectronics IT=1A,VDRM=800V 0.128 USD, DK*
High Side Driver FAN7361 SOIC8 Fairchild Voffset +600V 0.37, AR*
Half Bridge Driver FAN7380 SOIC8 Fairchild Voffset +600V 0.52, AR*
Half Bridge Driver IR2110 SOIC8 International Rectifier Voffset +600V 1.1, AR*
dvojitý mosfet FQS4901 SOIC8 Fairchild Vbrdss +400V 0.36, AR*

Veškeré ceny byli získány od distributorů Mouser, Digikey, Arrow a dalších (findchips.com) pro množství minimálně 1000ks v provední SMD.

:: Driver master-slaves - plný H můstek, syntéza "modified-sine", komutace PWM pro stmívání 0-100% (3)
Popis:
Spínaný měnič zvyšuje napětí 12VDC na 100-200VDC, driver má jeden hlavní půlmůstek přes který teče veškerý výkon. Každý další nezávislý stmívaný kanál vyžaduje jeden půlmůstek s komutací PWM, kterou se dosahuje rozsahu stmívání od 0-100%. Bez komutace (protitaktní PWM, fáze 180deg) lze dosáhnout 50-100%, s komutovanými (fáze 0deg) PWM 0-50%. Driver vykazuje stejnosměrný bias ve výstupním napětí, který lze odstranit sériově zapojeným kondenzátorem.
master and slaves
master and slaves - complex view
Výhody:
Nevýhody:
Ceny součástek:
Zapojení vychází hlavně z cen součástek konkrétních typů. Některé již zaběhlé MOSFETy mohou poskytnout levnější řešení než BJT darlington.

Vybrané součástky, s ohledem na cenu a potřebné paramtery:

Typ součástky Označení Pouzdro Výrobce Parametry Cena (>1000ks)
Triac Z01 SOT-223 STMicroelectronics IT=1A,VDRM=800V 0.128 USD, DK*
Triac MAC08MT1, MAC08BT1 SOT-223 ON Semiconductor IT=0.8A,VDRM=600V 0.17 USD, DK*
Triac MAC97 TO-92 ON Semiconductor IT=0.8A,VDRM=600V 0.1 USD, FE*
NPN BJT BF720T1 SOT-223 ON Semiconductor VCEO=300V, IC=0.1A 0.14 USD, DK*
PNP BJT BF721T1 SOT-223 ON Semiconductor VCEO=-300V, IC=-0.1A 0.27 USD, MR*
PNP BJT KSH350 D-PAK Fairchild Semiconductor VCEO=-300V, IC=-0.5A 0.2 USD, FC*
NPN/PNP BJT MJD340/350 D-PAK ON Semiconductor VCEO=300V, IC=0.5A 0.2 USD, DK*
P-MOSFET IRFR9210 D-PAK International Rectifier VCEO=-200V, IC=-1.9A 0.4 USD, DK*

* DK= Digikey, MR=Mouser, AR=Arrow, FE=Future Electornics, FC= Fairchild

:: Driver 1/2 symetrický H můstek, syntéza "modified-sine" (4)
Popis:
Můstek generuje symetrické napětí bez stejnosměrné složky, tím pádem lze společný P.E.T a I.T.O. layer připojit na zem, takže se sníží EMI vyzařované dopředu, před folii. half symetrical bridge
:: Driver master-slaves s HVIC firmy Supertex (driver plazmových obrazovek) (5)
Popis:
Obdobná topologie jako v předchozím zapojení. HVIC (High Voltage Integrated Circuit) v sobě zahrnuje 32-64 polovičních můstků s digitálním interface. Obvody přicházející v úvahu HV3418, HV7224, HV7620. Datasheety jsou dostupné na www.supertex.com.
Výhody:
Nevýhody:
Ceny součástek:

Vybrané součástky, s ohledem na cenu a potřebné paramtery:

Typ součástky Označení Pouzdro Výrobce Parametry Cena (>1000ks)
driver HV3418 80pin Quad Plastic Supertex 64 kanálů 20 USD, MR*
driver HV7224 64pin Quad Plastic Supertex 40 kanálů 12 USD, MR*
driver HV7224 64pin Quad Plastic Supertex 32 kanálů 19 USD, MR*

Veškeré ceny byli získány od distributorů Mouser, Digikey, Arrow a dalších (findchips.com) pro množství minimálně 1000ks v provední SMD.

:: Vyhodnocení nákladů na jednotlivé typy driverů (SMD montáž), ceny v USD
Driver Super-flat
design
Low EMI design
(P.E.T a I.T.O. folie
na GND/DC)
Low
dissipation
design 2.4W/A3
Cena za slave
jednotku
Cena za master
jednotku
Cena za kanál
ON/OFF
Cena za nezávislý
stmívatelný kanál
Přídavné náklady
v měniči DC/DC
Cena: část invertor
(8kanálů ON/OFF,
1 stmívací)*
(1) Nízkofrekvenční transformátor NO NO NO 0 $2.2 $0.16 $2.8 0 $6.28
(2) Syntéza "True sinewave" YES YES YES $1.9 $3 (2 caps) $0.18 $1.9 0 $6.34
(3) Master-slave H můstek z BJT YES NO NO $1 $1.1 $0.18 $1.5 0 $5.04
(4) Symetrický 1/2 H můstek z BJT YES YES NO $1.4 $1.6 $0.2 $2.4 $1.5 $8.5
(5) Master-slave Supertex HVIC YES NO NO $12-$20 (32-64k) $1.1 $0.3-0.6 $1.5 0 -

Veškeré ceny byli získány od distributorů Mouser, Digikey, Arrow a dalších (findchips.com) pro množství minimálně 1000ks v provední SMD.

*Cena se vztahuje pouze k výkonové části, není zahrnutý mikroprocesor, měnič 12VDC/120(240)VDC!

V případě thru-hole (standardní děrové) montáže klesne cena řady komponent asi o 30%, nelze ale dosáhnout tloušťky 5mm. Odhadovaná tloušťka je kolem 10mm.
Topologie měniče 12VDC/100-200VDC
Vytipované ICs: LM3478MM, UC3843D.
:: Boost (step-up) s dělenou indukčností (podobné jako flyback)
Popis:
Jedná se o modifikované zapojení topologie step-up, indukčnost je dělená a tím se dosáhne lepšího transformačního poměru. Spínací součástky potom pracují s menšími špičkovými a RMS hodnotami napětí a proudu, což zvyšuje účinnost.
boost with transformer
Výhody:
Nevýhody:
:: Boost (step-up) s jednoduchou indukčností
Popis:
Nejednodužší zapojení topologie step-up, indukčností teče proud srovnatelný s proudem z napaječe 12VDC.
boost with coil
Výhody:
Nevýhody:
:: Boost (step-up) symetrický
Popis:
Nejednodužší zapojení topologie step-up, generuje zároveň nábojovou pumpou zrcadlové napětí. Tento stupeň může předcházet step-up na cca 40VDC pro snížení impulsních proudů.
symetrical boost with coil
Výhody:
Nevýhody:
:: Boost (step-up) s jednoduchou indukčností, kaskádně sériově řazený
Popis:
Kaskádní zapojení topologie step-up, snižuje proudy a napětí oproti jednoduchému zapojení boost. Zvýšení nákladů oproti předchozí verzi je sporné, protože jsou součástky zatěžovány menšími proudy a napětím. Zvláště výstupní kondenzátor v jednoduchém zapojení musí snášet proudy řádově jednotky ampér.
boost with coil, cascode serial
Výhody:
Nevýhody:
:: Boost (step-up) paralelní
Popis:
Předpoklad snížení ripple (zvlněného) proudu do výstupního kondenzátoru je synchronizace dvou a více sekcí zdrojů boost.
parallel synchronized connection
Výhody:
Nevýhody:
Ceny součástek

Vybrané součástky, s ohledem na cenu a potřebné paramtery:

Typ součástky Označení Pouzdro Výrobce Parametry Cena (>1000ks)
SMPS controller LM3478MM 8-MSOP National Semiconductor 1MHz operation 1 USD, DK*
SMPS controller UC3843D SOIC8 Unitrode - Texas Instruments 450kHz 0.3 USD, DK*
indukčnost ELL6GM - Panasonic výška 1.4mm, 1.2-68uH 0.55 USD, DK*
indukčnost ELL6PM - Panasonic výška 1.8mm, 1-100uH 0.59 USD, DK*
indukčnost ELL6PV - Panasonic výška 1.8mm, 1-100uH 0.48 USD, DK*
indukčnost ELL3GM - Panasonic výška 1.35mm, 1-33uH 0.44 USD, DK*
indukčnost ELL4LM - Panasonic výška 1.65mm, 1-27uH 0.495 USD, DK*
indukčnost ELLATV - Panasonic výška 1.8mm, 1.5-1000uH 0.412 USD, DK*
vysokonapěťový keramický kondenzátor - 2220-2225 KEMET, High Voltage Series 500VDC,100-220nF -
vysokonapěťový keramický kondenzátor - 2220-2225 Samsung, High Voltage Series 500VDC,100-220nF -
vysokonapěťový svitkový kondenzátor B32521C3334J - EPCOS, Polyester 250VDC, 330nF $0.13, DK*
vysokonapěťový svitkový kondenzátor 2222 373 41224 - BC Components, Polyester 250VDC, 220nF $0.13, DK*
vysokonapěťový svitkový kondenzátor 2222 373 41224 - BC Components, Polyester 250VDC, 220nF $0.168, DK*

Veškeré ceny byli získány od distributorů Mouser, Digikey, Arrow a dalších (findchips.com) pro množství minimálně 1000ks v provední SMD.